--------------------
- Origin of Noncubic Scaling Law in Disordered Granular Packing doi link

Auteur(s): Xia Chengjie, Li Jindong, Kou Binquan, Cao Yixin, Li Zhifeng, Xiao Xianghui, Fu Yanan, Xiao Tiqiao, Hong Liang, Zhang Jie, Kob W., Wang Yujie

(Article) Publié: Physical Review Letters, vol. 118 p.238002 (2017)